Letní škola ABA II

LETNÍ ŠKOLA MASARYKOVY UNIVERZITY
Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí

12.-14. října 2018

Z důvodu velkého zájmu z řad rodičů i odborné veřejnosti proběhne na MU druhé kolo kurzů Letní školy ABA. Obsah seminářů této letní školy je totožný se semináři, které proběhly v rámci prvního kola ve dnech 10. až 12. června 2018. Letní škola bude vedena mezinárodně uznávanou behaviorální analytičkou a konzultantkou pro veřejné školství v Pensylvánii, USA, Amiris Dipuglia, MD, BCBA.

V rámci letní školy Dr. Dipuglia povede tři jednodenní, na sebe navazující kurzy. Tyto kurzy budou zahrnovat intenzivní školení a praktické procvičování dovedností využívaných v rámci behaviorálně analytické intervence včetně analýzy verbálního chování. Kurzy budou specificky zaměřeny na dovednosti nezbytné pro výuku dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Účastníci kurzu si prakticky procvičí své dovednosti při identifikaci verbálních operantů a jiných ABA konceptů, vytváření rozvrhů ve třídě, používání systému výukových karet při výuce, postupy při intenzivním učení a základní dovednosti pro výuku mandů a snižování problémového chování. Dále se účastníci kurzu seznámí se základními principy používání průvodce VB-MAPP jako nástroje pro hodnocení schopností dítěte a nastavení individuálních programů na základě výsledků tohoto hodnocení. Ověření získaných dovedností a znalostí účastníků školy proběhne formou krátkého ústního a písemného hodnocení a ověření schopností účastníků prakticky použít představené výukové postupy a principy.

Certifikát o absolvování kurzu bude vydán účastníkům, kteří absolvují všechny tři kurzy a úspěšně složí závěrečný test. Občerstvení během jednotlivých dní kurzu ve formě obědů a coffee breaků bude, vzhledem k nabitému programu, zajištěno přímo na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Připravte se na náročnou a intenzivní práci. Tato letní škola NENÍ vhodná pro ty, kteří nemají alespoň základní znalosti z oblasti aplikované behaviorální analýzy.

Výuka bude probíhat v anglickém jazyce s konsekutivním překladem do českého jazyka.


Program Letní školy ABA

Kurz 1: Úvod do aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání
12.10.2018, 8:45 – 17:00

Kurz 2: Intenzivní učení a instruktážní kontrola ve vzdělávání
13.10.2018, 8:45 – 17:00

Kurz 3: Úvod do použití průvodce VB-MAPP a organizace třídy
14.10.2018, 8:45 – 17:00


Souhrnné informace o letní škole:

Doba trvání: 12.-14. října 2018
Úroveň: Vyžadována předchozí znalost principů ABA. Kurzy jsou vhodné pro učitele, asistenty pedagoga a další profesionály, studenty ABA a rodiče dětí s PAS, kteří již absolvovali kurz Úvod do aplikované behaviorální analýzy, nebo se účastnili ABA workshopů pro rodiče, případně získali znalosti o ABA vlastním samostudiem (např. přečetli příručku Simple Steps).
Cena: 2000,- Kč (cena zahrnuje tištěné materiály, 6x coffee break, 3x oběd).
Cena je jednotná bez ohledu na počet kurzů (dní), které absolvujete.
Organizátor: Pedagogická fakulta
Link na objednání: Objednání letní školy (nejpozději do 31. 8. 2018)
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Žáková
zakova@ped.muni.cz