Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Na Erasmus na jaře 2018 – stále to jde!

Vážené studentky, vážení studenti,
stále máte možnost, vyjet na jaře 2018 na Erasmus do zahraničí. 3. kolo výběrového řízení začalo!

IVIV má společně s katedrou speciální pedagogiky uzavřen smlouvy s Finskem, Francií, Německem, Polskem, Slovinskem, Švédskem, Tureckem. Nově přibyla smlouva s Dánskou univerzitou VIE – VIA University College. Přihlašovat se můžete přes katedru i institut.

Více informací včetně seznamu volných míst najdete zde

Pokud jste v bakalářském studiu už jednou na Erasmus vyjeli, nevadí. Můžete se nyní přihlásit i v magisterském a poté i v doktorském studiu (včetně studia kombinovaného). V každém studijním cyklu nyní můžete jednou vyjet na zahraniční (studijní a pracovní) pobyt (3-12 měsíců).

Přihlašování probíhá elektronicky (do 2.10.) v databázi isois
Výběrové řízení proběhne 2.10.2017 ve 13h. (pracovna doc. Vojtové na Poříčí 9).

V případě zájmu a otázek jsem Vám k dispozici.
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
oborová koordinátorka pro Erasmus za IVIV a zástupkyně koordinátorky za KSpP
prochazkova.lucie@ped.muni.cz