Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Odborný seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS

V sobotu 24. 10. 2015 se více než 400 rodičů a pedagogických a poradenských pracovníků sešlo v Univerzitním kině Scala, aby mluvili o aplikované behaviorální analýze, jedné z nejúčinnějších metod, která se v zahraničí využívá u lidí s poruchami autistického spektra. Na semináři, který pořádal Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU vystoupili Karola Dillenburger z Královské univerzity v Belfastu, člen Britské psychologické společnosti Mickey Keenan a slovenská odbornice Zuzana Maštenová. Za uskutečnění semináře patří velké díky také rodičům dětí a mladých lidí s PAS sdruženým v platformě Naděje pro autismus.