Podpora kompetencí pro trh práce u mladých lidí s postižením a znevýhodněním – ACTWORK

8.2.2016 8:31 Publikoval

Mezinárodní projekt ACTWORK usilující o podporu sociálních a občanských kompetencí a schopnosti vyhledávat a využívat pracovní příležitosti (entrepreneurship) mladých lidí s postižením /znevýhodněním byl zahájen na prvním pracovním setkání v Madridu. Ve dnech 14. – 15. ledna 2016 se partneři z neziskových organizací a vzdělávacích institucí ze Španělska, České republiky, Litvy, Itálie a Řecka sešli na půdě neziskové organizace FOREM-CCOO, aby společně diskutovali zavedené praxe v jednotlivých zemích a rozvrhli postup práce na přípravě a pilotování sady výukových materiálů zaměřených na rozvoj výše uvedených kompetencí pro trh práce.

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová