Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Podpora pracovního uplatnění mladých lidí s postižením

Seminář Podpora zaměstnavatelů a mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce pořádaný Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání přivítal 15.3.2016 na 50 účastníků z praxe. Seminář je součástí projektu Erasmus+ SEN Employment Links. Odborníci pracující ve státní správě, neziskových organizacích a domovech pro osoby s postižením diskutovali o příkladech dobré praxe z Německa, Velké Británie, Finska a České republiky. Součástí semináře byly exkurze do dílny V růžovém sadu v Ořechově u Brna a sociálních podniků Hlívenka, Pradakos a Simeva v Brně. Více o projektu se dozvíte na webových stránkách projektu nebo v článku v elektronickém vydání časopisu muni.

 

Fotografie z pracovního semináře

Fotografie z exkurze V růžovém sadu

Fotografie z exkurze v sociálních podnicích