Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Podpora studentů se znevýhodněním během vysokoškolského studia

Otevřenost univerzitního vzdělávání pro studenty se znevýhodněním (speciálními vzdělávacími potřebami, studenty z etnických minorit, ale také pracující studenty a studenty s malými dětmi) je hlavním tématem mezinárodního projektu DARE (Developing Programs to Access of Disadvantaged Groups of People and Regions to Higher Education). Projekt vedený izraelskou Univerzitou v Haifě vytváří prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe mezi univerzitami a neziskovými organizacemi z Gruzie, Izraele, Velké Británie, Litvy, Rumunska a České republiky. První setkání se konalo ve dnech 15. – 18. února 2016 na Universidad de Murcía ve Španělsku.
Více infromací