Podpora studia aplikované behaviorální analýzy na Queen’s University Belfast

10.5.2017 8:04 Publikoval

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU nabízí vybraným uchazečům možnost studovat aplikovanou behaviorální analýzu na prestižní Queen’s University Belfast. Uchazeči projdou výběrovým řízením na PdF MU a následně přijímacím řízením na Queen’s University Belfast. Studium bude zahájeno v akademickém roce 2017/2018.

Podrobnosti v souboru .pdf

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová