Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Podpora studia aplikované behaviorální analýzy na Queen’s University Belfast

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU nabízí vybraným uchazečům možnost studovat aplikovanou behaviorální analýzu na prestižní Queen’s University Belfast. Uchazeči projdou výběrovým řízením na PdF MU a následně přijímacím řízením na Queen’s University Belfast. Studium bude zahájeno v akademickém roce 2017/2018.

Podrobnosti v souboru .pdf