Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Pozvánka na konferenci Vzděláváme společně

 

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci s názvem

 

Vzděláváme společně

 

pořádnou rektorátem MU ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která se uskuteční
dne 27.5.2016 v Brně,Univerzitním kině Scala
(Moravské náměstí 3/127)

 

Cílem konference je diskutovat s učiteli, výchovnými poradci, zástupci z řad vedení škol a širokou veřejností o vývoji českého školství s důrazem na současnou vizi a budoucí směřování vzdělávací soustavy včetně tématu společného vzdělávání.

 

 

Přihlašovací formulář