Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Pracovní setkání v rámci projektu ACTWORK

Pracovní setkání v rámci projektu ACTWORK proběhlo ve dnech 22. a 23. 5. 2017 v litevském Joniškis. Projekt, který se zaměřuje na podporu rozvoje pracovních a sociálních kompetencí u mladých lidí, kteří mají z důvodu postižení nebo znevýhodnění přístup na trh práce ztížen, se přehoupnul do druhé poloviny. Tým složený ze zástupců vzdělávacích institucí a neziskových organizací společeně připravuje a pilotuje metodický materiál pro poradenské pracovníky a trenéry.
V rámci projektu proběhne také konference ve dnech 13. – 14. září 2017 na Pedagogické fakultě MU.

Pracovní setkání – projekt ACTWORK – Joniškis