Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Proběhl festival Vzdělávání Eduspace

V rámci festivalu byl uspořádán odborný panel „Probíhající výzkumy na poli inkluzivního vzdělávání,“ v němž vystoupila výzkumnice Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. a představila mezinárodní projekt ISOTIS, na kterém pracuje spolu s dalšími výzkumníky z Institutu výzkum inkluzivního vzdělávání.
Více informací o projektu ISOTIS

Fotografie z akce

Eduspace 01

Eduspace 02