Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

První pracovní seminář v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links

První pracovní seminář v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links se bude konat 15. března 2016 na Pedagogické fakultě MU. Účastníci budou mít příležitost nechat se inspirovat různorodými příklady dobré praxe vedoucí k úspěšnému pracovnímu začlenění mladých lidí s postižením/znevýhodněním a diskutovat o nich s odborníky z Velké Británie, Finska, Německa a České republiky. Připraveny jsou také dvě zajímavé exkurze na pracoviště, která lidem s postižením dlouhodobě a úspěšně nabízí pracovní uplatnění.

Rádi Vás na semináři uvítáme! Více informací naleznete v pozvánce.


 

We are happy to invite you to the first seminar and round table discussion within the Erasmus+ SEN Employment Links project. The seminar will take place on 15th March 2016 at the Faculty of Education.

For more information, please, see the invitation