Publikace

Níže naleznete publikace, jejichž plná verze je dostupná online.

Monografie

Jana Obrovská
Roma Identity and Ritual in the Classroom.
bibliografický záznam: OBROVSKÁ, J. Roma Identity and Ritual in the Classroom. : Palgrave Macmillan, 2018. 199 s. eBook ISBN 978-3-319-94514-9; DOI 10.1007/978-3-319-94514-9
Pro přečtení je nutné knihu zakoupit

Martin Vrubel, Petra Röderová, Nora Jágerová
Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments.
bibliografický záznam: VRUBEL, M., RÖDEROVÁ, P., JÁGEROVÁ, N. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. Brno: MU, 2017. 140 s.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Victoria Shmidt
Institutional violence against children: how to cope with the inevitable and the unconquerable.
bibliografický záznam: SHMIDT, V. Institutional violence against children: how to cope with the inevitable and the unconquerable. Velká Británie: Know Violence in Childhood, 2016. 54 s.
Plné znění textu

Lenka Gajzlerová
Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
bibliografický záznam: GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 281 s. ISBN 978-80-210-8109-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Lucie Procházková
Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 195 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Victoria Shmidt
Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries
bibliografický záznam: SHMIDT, V. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7834-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Pavel Sochor
Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství.
bibliografický záznam: SOCHOR, P. Člověk s postižením a výtvarná tvorba od zobrazování k autorství. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Odborné články

Victoria Shmidt
Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation’s children
bibliografický záznam: SHMIDT, V. 2018 Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation’s children. Patterns of Prejudice, Anglie: Routledge, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 1-34. ISSN 0031-322X. doi:10.1080/0031322X.2018.1464543.
Plné znění textu

Lucie Jarkovská
Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice?
bibliografický záznam: JARKOVSKÁ, L. 2018 Ohrožují soukromé školy rovný přístup
ke vzdělávání v České republice? Sociální pedagogika/Social Education, 6(1), 47–57.
Plné znění textu

Lenka Slepičková, Petr Fučík
Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách?
bibliografický záznam: SLEPIČKOVÁ, L., FUČÍK, P. 2018 Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 (1): 35-62, DOI: 10.13060/00380288.2018.54.1.395.
Plné znění textu

Dana Dlouhá, Lenka Slepičková
Užívání alkoholu a marihuany osobami se zrakovým postižením.
bibliografický záznam: DLOUHÁ, D., SLEPIČKOVÁ, L. 2017 Užívání alkoholu a marihuany osobami se zrakovým postižením. In Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 140-154. ISSN 1211-2720.
Plné znění textu

Ivana Márová, Karel Pančocha, Petr Kachlík
Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích
bibliografický záznam: MÁROVÁ, I., PANČOCHA, K., KACHLÍK, P. 2017. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. In Časopis lékařů českých: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Praha: Nakladatelství Olympia, s. r. o. roč. 8/2017, č. 156, s. 437-444. ISSN 0008-7335 (Print), ISSN 1805-4420 (Online).
Plné znění textu

Victoria Shmidt, Karel Pančocha
Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s.
bibliografický záznam: SHMIDT, V., PANČOCHA, K. 2017. Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. UK, Routledge, vol. 25, s. 307-329, DOI: 10.1080/25739638.2017.1400215, ISSN: 0965-156XE, ISSN: 1469-3712
Plné znění textu

Pavel Beneš, Martin Vrubel
Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid
bibliografický záznam: BENEŠ, P., VRUBEL, M. 2017. Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid. In Journal of Exceptional People Olomouc: Palacký University Olomouc. Volume 1, Number 10. s. 7-14, ISSN 1805-4978 (Print), ISSN 1805-4986 (Online)
Plné znění textu

Ivana Márová, Lenka Slepičková
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání
bibliografický záznam: MÁROVÁ, I., SLEPIČKOVÁ, L. 2016. „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání [„I Like to Solve Problems like an Adult“—Global Storylines As a Way of Global Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 9–25. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606019.
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Pavel Sochor
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením
bibliografický záznam: SOCHOR, P. 2016. Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením [Art Creation as an Instrument in Education of Individuals with Disabilities]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 56–69. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060156
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Lucie Procházková
People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2015. Volume 2015, issue II, p. 114-122. ISSN 1213-7499.
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu e-Pedagogium

Martin Vrubel, Filip Chvátal, Karel Pančocha
Odstraňování bariér ve veřejném prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením
bibliografický záznam: VRUBEL, M.,F. CHVÁTAL,K. PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
Plné znění textu – Portál časopisu Speciální pedagogika

Další publikace naleznete v sekci „Členové“