Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

Dne 12.5. proběhlo v prostorách IVIV setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Experti formou focus group diskutovali o zkušenostech, používaných metodách a dobré praxi v práci s rodinou, třídním kolektivem a v oblasti profesního rozvoje učitelů. Akce proběhla v rámci mezinárodního projektu ISOTIS.
Více informací o ISOTIS naleznete v sekci aktuálně řešené projekty

Fotogalerie ze setkání