Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Školení tazatelů pro výběrové šetření – Brno a Ústí nad Labem

Dne 5. 10. proběhlo brněnské školení tazatelů, kteří budou provádět dotazování v rámci výběrového šetření mezi sociálně znevýhodněnými brněnskými rodinami. 6. 10. na něj navázalo stejně zaměřené školení pro tazatele v Ústí nad Labem.

Školení vedly výzkumnice projektu ISOTIS Mgr. Jana Obrovská Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr Zuzana Lenhartová a Mgr. Lenka Kissová.

Školení bylo věnováno následujícím tématům: