Speciální andragogika

Pojďte v navazujícím magisterském studiu studovat Speciální andragogiku!

O co jde?

Speciální andragogika je specializace v rámci navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky, stejně jak např. Psychopedie nebo Logopedie. Zaměřuje se na vzdělávání, podporu a rozvoj jedinců s postižením a znevýhodněním v období dospívání, dospělosti a stáří. Speciální andragogika se blíže věnuje začlenění do všech oblastí života, podpoře aktivního a smysluplného naplnění každého dne. Andragogika vychází z myšlenky, že vzdělávat a rozvíjet se můžeme celý život. Specializaci Speciální andragogika si může v navazujícím magisterském studiu zvolit absolvent jakékoliv specializace v Bc. studiu speciální pedagogiky.

Proč je tato specializace důležitá a aktuální?

Reaguje na změny ve společnosti, jde s dobou. V posledních letech se zvyšuje průměrný věk populace, s tím narůstá nejen počet aktivních lidí ve vyšším věku, ale také počet lidí, kteří potřebují pomoc druhého člověka i v běžných životních činnostech. Proto je zapotřebí, abychom se vzdělávali a tuto péči a podporu byli schopni poskytovat.

Co se naučím?

  • Získáte přehled o dospělých lidech s postižením či sociálním znevýhodněním a sociálně patologickými projevy chování v různých životních situacích
  • Díky odborným praxím si získané znalosti a dovednosti z teorie vyzkoušíte a upevníte, následně vám pomohou najít cestu k budoucímu zaměření
  • Při reflexích praxí budete mít možnost diskutovat o svých zkušenostech a sdílet své obavy
  • Vytvoříte si komunikační strategie pro práci v pomáhajících profesích
  • Nahlédnete pod pokličku poradenství nejen pro jedince s postižením nebo znevýhodněním, ale i pro jejich rodinu

Najdu uplatnění?

Rozhodně! Možností pro budoucí „dreamjob“ je nespočet, jak v oblasti sociálních služeb, tak vzdělávání, zdravotnictví, vězeňství i při podpoře pracovního uplatnění, a to ve státním i nestátním sektoru. Jako absolvent se můžete zaměřit na speciálně pedagogickou či aktivizační činnost, poradenství, práci na úřadech, a podobně. Pracovat můžete s lidmi v různých životních situacích, na přechodu ze školy do práce, při rozvoji a zachovávání dovedností a podpoře osamostatňování, s lidmi při nebo po léčebném pobytu nebo absolvování výkonu trestu. Možnosti uplatnění jsou velmi rozmanité. Absolvent specializace Speciální andragogika se stává plnohodnotným speciálním pedagogem dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících i sociálním pracovníkem dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kam na praxi?

Díky širokému spektru budoucího uplatnění si můžete vybírat z celé řady zařízení, která umožňují odbornou praxi. Studenti mohou do zařízení přinést nové aktuální informace a dovednosti, naopak pracovníci v zařízeních obohacují studenty o zkušenosti z praxe. K dosažení tohoto oboustranného přínosu máme celou řadu fakultních zařízení, která se věnují dospělým a na praxi naše studenty aktivně doprovází.

Rádi vám poskytneme více informací: prochazkova.lucie@ped.muni.cz