Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

The work with diverse cultural backgrounds (video na YouTube)

12.4.2017 – Členové českého výzkumného týmu ISOTIS docent Karel Pančocha a doktorka Jana Obrovská, popisují, jakým způsobem bude probíhat spolupráce s českými aktéry, pracujícími se sociálně znevýhodněnými rodinami. Publikované video je v angličtině.