Úvod do aplikované behaviorální analýzy – základní kurz

17.11.2016 16:30 Publikoval

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU nabízí 2x ročně základní kurz s názvem Úvod do aplikované behaviorální analýzy. Absolvování tohoto kurzu je základním předpokladem pro získání mezinárodní certifikace Registrovaný behaviorální technik. Příští běh kurzu bude zahájen v březnu 2017.

Podrobnosti v souboru .pdf

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová