Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Vystoupení výzkumnic ISOTIS na konferenci „Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?)“

Dne 22.11. vystoupily výzkumnice projektu ISOTIS Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. a Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. na konferenci „Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?). přednesly zde příspěvek „Multilingvní děti v monolingvní pasti“.
Více informací o konferenci naleznete na https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/skola_dustojnost/, popřípadě facebooku.