Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Workshop k přípravě přehledových studií

Workshop se uskutečnil 3.6. a 17.6. 2015. V rámci worshopu měli posluchači možnost seznámit se interaktivní formou se zásadami tvorby přehledových studií, s prací s elektronickými zdroji, s prestižními databázemi. Posluchači ve spolupráci se zkušeným lektorem analyzovali kvalitní přehledové studie a následně připravovali harmonogram tvorby vlastní přehledové studie. Cílem workshopu bylo poskytnout veškeré informace k tomu, aby posluchači mohli vytvořit přehledovou studii na vybrané téma.