Workshop „Výzkum v romských rodinách“

25.10.2017 18:53 Publikoval

Dne 23.9. proběhl v prostorách IVIV metodologický workshop „Výzkum v romských rodinách,“ organizovaný v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti“ (ISOTIS).

Workshop vedly lektorky Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. a Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D. Obě mají dlouhodobé zkušenosti s výzkumy v prostředí romských rodin a sociálně vyloučených lokalit, z nichž mnohé se soustředí na problematiku vzdělávání, způsobů socializace a výchovy.

Workshop byl věnován zejména těmto tématům:

  • vztah mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu – je možné dosáhnout partnerství?
  • etnicita a sociální příslušnost jako faktory ovlivňující průběh a kvalitu výzkumného rozhovoru
  • strategie kvalitativního rozhovoru ve vyloučené lokalitě (logistika, pohyb v terénu, práce se scénářem, tipy na základě vlastních zkušeností)
  • validita výzkumných dat (co jsou validní data a je možné je získat?

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová