Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Workshop „Výzkum v romských rodinách“

Dne 23.9. proběhl v prostorách IVIV metodologický workshop „Výzkum v romských rodinách,“ organizovaný v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti“ (ISOTIS).

Workshop vedly lektorky Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. a Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D. Obě mají dlouhodobé zkušenosti s výzkumy v prostředí romských rodin a sociálně vyloučených lokalit, z nichž mnohé se soustředí na problematiku vzdělávání, způsobů socializace a výchovy.

Workshop byl věnován zejména těmto tématům: