Druhá část Dnů angolské kultury byla zrealizována v podobě Kulatého stolu II. na téma „Dialog kultur a národnostních skupin“ – kdy se nám představili – pan Manuel a paní Glória z Angoly, Sukhtseren původem z Mongolska a Valery z Běloruska.