První Dny angolské kultury na Katedře sociální pedagogiky PdF MU.