Studenti 1. ročníku prezenčního studia sociální pedagogiky a volného času v rámci semináře z Multikulturní výchovy nakonec semestru odprezentují připravovanou multikulturní lekci na vybrané téma – nyní téma: Tradice vybraných národů.