Prezentace projektů studentů 2. ročníku bakalářského kombinovaného studia v rámci profilace multikulturní výchovy.