V jarním semestru 2010 proběhla intenzivní příprava studentů na přijímací řízení dle typu vybrané VŠ.