Seminář Asistenta pedagoga:

  • Vzdělávání asistenta pedagoga v prostředí PdF MU.
  • Rozvoj vzdělávacích perspektiv romských dětí a mládeže.
  • Silné a slabé stránky vzdělávání pracovníků pro Romskou resocializační komunitu.
  • Zkušenosti se zapojením asistentů pedagoga do práce SIM Brno.