Náboženská dimenze v kultuře školy?

Založena iniciativa ŠKOLA • ČLOVĚK • HODNOTY 

V úterý 20. dubna 2010 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil mezinárodní pracovní seminář s názvem „Skryté hodnoty v kultuře školy“.  Téměř 50 účastníků z řad pedagogů, teologů a studentů na něm promýšlelo přítomnost náboženské dimenze v kultuře školy. Téma otevřel Univ.-Prof. Dr. Martin Jäggle, děkan Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity přednáškou „Náboženství jako výzva pro školy v Evropě?“. Další významný host Dr. Thomas A. Krobath, MAS z Církevní vysoké školy pedagogické ve Vídni představil ve svém příspěvku strategii rozvoje školy, která vychází z klimatu a hodnot školy. V následující panelové diskusi a poté v diskusních skupinách hledali účastníci semináře odpovědi na otázky, jakým způsobem je náboženská dimenze přítomna v kultuře současné české školy a jaké jsou potřeby i možnosti dalšího rozvoje školy především ve vztahu k duchovním hodnotám.

Výsledkem společného setkání bylo založení iniciativy s názvem ŠKOLA • ČLOVĚK • HODNOTY. Jejím cílem je otevřít veřejnou diskusi o těchto otázkách v naší zemi a poukázat na náboženskou dimenzi života jako na kvalitu, která je sama o sobě hodnotou pro konkrétní rozvoj demokratické školy stojící na humanistických základech a usilující o lidsky důstojné vzdělávání.

Na webových stránkách iniciativy ŠKOLA • ČLOVĚK • HODNOTY http://skola.archa.info/  budou k dispozici oba referáty i závěry z diskusních skupin.