Závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 25. 6. 2007 – absolvovalo úspěšně 13 studentů.