Závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 27. 6. 2007 – absolvovalo úspěšně 6 studentů.