Závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 28. 6. 2006 – absolvovalo úspěšně 22 studentů.