Informace, komunikace a myšlení v prostředí Českomoravské vrchoviny

I na jaře roku 2015 čekal knihovníky a informační specialisty pohybující se v oblasti vzdělávání Národní seminář informačního vzdělávání aneb zkráceně NÁSER. NÁSER se každoročně konal pod záštitou Centra informačního vzdělávání působícím na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Seminář tradičně probíhal v idylickém a poklidném prostředí Koutů u Ledče v přírodní oblasti Českomoravské vrchoviny.

Program byl opět velmi bohatý a účastníci si mohli vybrat z workshopů na témata týkající se informační gramotnosti, vzdělávání, vzdělávacích technologií a strategií.

Na úvod a závěr celého semináře nás čekalo několik zvaných přednášek od významných odborníků, jako je literární teoretik, historik a kritik Jiří Trávníček, psycholožka s nevšedními názory na výuku Jana Nováčková či sympatický alternativní „edupunker“ Branislav Frk.

Série workshopů byly moderovány lektory Centra informačního vzdělávání, kteří hlídali čas a neodbíhání od tématu.

Workshopy byly zaměřeny strategicky, kreativně, metodicky i prezentačně. Učili jsme se, jak komunikovat s vedením, motivovat sebe i studenty, jak si zorganizovat čas a držet krok s informačními trendy. Vyzkoušeli jsme si techniky kreativního psaní, kritické myšlení a různé aktivity, které mají za cíl přivést děti ke čtení. V neposlední řadě jsme se učili nebát se mluvit před lidmi a umět s nimi efektivně komunikovat.

Po proběhlých workshopech bylo možné oživit svou paměť a zapříst rozhovor s kolegy prostřednictvím posterové sekce k jednotlivým tématům.

Na NÁSERu mají možnost se značnou měrou podílet a program spoluvytvářet sami účastníci, proto jsme mohli vidět a slyšet řadu kolegů, kteří nás obohatili a inspirovali svými zkušenostmi z praxe. Vystoupili v rámci populárního a dynamického formátu prezentování pecha kucha a představili vzdělávání ve svých knihovnách, řekli nám, co se jim osvědčilo, co ne a co inovativního zde vymysleli.

Nově jsme mohli zavítat na komorní diskuzní fóra vedených tak výraznými osobnostmi v oboru, jako je Vít Richtr, Petr Škyřík a Martin Krčál, kde se řešila zejména budoucnost informačního vzdělávání, knihoven a knihovníků.

Každý podvečer jsme si mohli sami vyzkoušet technologické trendy v podobě 3D tiskárny, tabletů a dalších „hraček“ v technologické kavárně.

Kromě avizovaného programu nás čekalo také neformální síťování při večerním opékání buřtů, her či rautu, při kterém máme příležitost navázat kontakty s kolegy po celé republice.

Již tradičně měla prolomit ledy úvodní seznamovací aktivita neboli hra na informačního šampióna, kdy se vytvořily týmy z knihovníků z různých institucí a měst, aby bylo složení co nejpestřejší.

Úkoly nebyly vždy lehké a kromě zapojení našich mozkových závitů jsme museli procvičit taktéž své svaly, avšak účel navázání kontaktů v oboru byl rozhodně splněn.

Ačkoli byla budoucnost NÁSERu s ukončením projektu Centra informačního vzdělávání nejistá, již vyšlo najevo, že se v roce 2016 uskuteční znovu, a to rovnou pod patronátem Mezinárodního visegrádského fondu. Dočkat se tak můžeme přednášejících a kolegů z Maďarska, Polska a Slovenska.

Můžeme se opět těšit na témata blízká trendům informačního vzdělávání, ale také na provětrání našich jazykových schopností.

Věřím, že seminář bude knihovnickou komunitou hojně navštíven, jelikož tato akce má nesmírný význam zejména v předávání zkušeností mezi kolegy pohybujícími se ve stejné oblasti a potýkající se s podobným problémy. Je velkou inspirací a motivací věnovat se naší práci poctivě, zkoušet nové věci, které jsme se zde naučili, a posouvat se tak v naší práci dál.

Výběr z workshopů

 • Informační dovednosti a osobnostní informační management
 • Jak si nastavit vlastní sociální sítě
 • 35 metod pro lepší služby
 • Učíme s tabletem aneb tablet v praxi
 • Jak na čtenářskou dílnu
 • Strategie (vzdělávací) knihovny

NÁSER v číslech

 • Poprvé se NÁSER konal čtyři dny.
 • Probíhal od 8. do 11. června 2015.
 • Jednalo se již o 5. ročník.
 • Včetně přednášejících se NÁSERu zúčastnilo 116 osob.
 • Každý workshop trval 90 minut.

Jana Rybářová