Na koho se s čím obrátit?

Mgr. Monika Foltánová

vedoucí knihovny

Mgr. Jan Hanuš, DiS.

referenční služby, rešerše, Facebook

Mgr. Eva Honková

referenční služby, meziknihovní výpůjční služby

Bc. Jiří Hotárek

referenční služby, obchodní centrum, rezervace pracoven

Mgr. Petra Hromádková

informační vzdělávání, elektronické informační zdroje, rezervace pracoven, web, Facebook

Ivana Hřibová

zástupkyně vedoucí, referenční služby, inventarizace majetku, pohledávky

Mgr. Jana Michalová, DiS.

referenční služby

Bc. Jitka Mrskošová

akvizice

Bc. Zdeňka Pelánková

referenční služby, správa časopisů

Simona Peloušková, DiS.

katalogizace