Databáze

Všechny elektronické informační zdroje dostupné na Masarykově univerzitě najdete na portálu ezdroje.muni.cz. Podrobné informace o e-zdrojích najdete zde.

Pokud databáze navštěvujete při připojení do WiFi sítě MU, systém vás automaticky rozpozná a není nutné se nijak přihlašovat. Pro využívání databází z domova můžete využít možnost vzdáleného přístupu – více informací naleznete zde.

Doporučujeme souběžné prohledávání všech e-zdrojů naráz prostřednictvím služby Discovery:

Příklady nejdůležitějších databází

ACS Journals
kolekce časopisů Americké chemické společnosti

Anopress – Monitoring on-line
monitor denního českého tisku a médií

Art Source
fulltextová databáze z oblasti umění a architektury

ATLA Religion Database with Serials
Free-trial bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky

Biological Abstracts
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny

Česká el. knihovna
Free plnotextová databáze české poezie 19 a počátku 20.století

Česká národní bibliografie
Free české knihy, periodika, články, dizertace

EBSCO
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze

Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie

EndNote Web
osobní správce referencí

ERIC
Free bibliografická databáze z oblasti pedagogiky

EU-Lex
úřední věstník Evropské unie

FranText
plné texty francouzské literatury

FOODnetBASE
kolekce e-knih z oblasti potravinářství

GALE e-books
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva

HeinOnLine
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů

IEEE Xplore
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET – computer science + electronics

IMF Publications
Free publikace Mezinárodního měnového fondu

Journal Citation Report
impact faktory vědeckých časopisů

JSTOR
plné texty vědeckých (humanitních) časopisů

Kluwer Law Online
kolekce právnických online časopisů

Kluwer/Springer eContent
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd

Literature Online
iterární texty z anglické a americké literatury

Litterae Ante Portas
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku

LNCS-online
Lecture Notes in Computer Science (Springer)

LWW – High Impact Collection
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams, Wilkins

MANUSCRIPTORIUM
rukopisy a staré tisky v ČR

MathSciNet
matematická abstraktová a recenzní databáze

MEDLINE Complete
kolekce medicínských a biomedicínských časopisů

MEDLINE (OVID SP)
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze

MEDLINE (Pubmed)
Free Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine

Medvik
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací

NASA Astrophysics Data System
Free Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky

Naxos Music Library online
studijní online knihovna hudebních nahrávek z více než 28 000 CD z archivu Naxos, ale i dalších nakladatelství

Oxford Journals – Law
kolekce právnických online časopisů

Oxford Journals – Science, Technology, Medicine
plné texty časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd

Oxford Journals – Social Science
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd

Oxford Music Online
kolekce muzikologických zdrojů

PressReader
český i zahraniční denní tisk, publicistika a populárně naučné časopisy

ProQuest Central
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj

PsycINFO/PsycARTICLES
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie

RILM Abstracts of Music Literature
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy

ScienceDirect
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier

SCOPUS
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier

SocINDEX with Fulltext
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum

SPOLIT – SPOFOR – SPOMEDIA
Free bibliografické databáze z oblasti sportu

SPONET
Free databáze o sportu a sportovních vědách

SportDiscus
fulltextová DB z oblasti sportu a fitness

SPOWIS
Free bibliografická databáze z oblasti sportu

SpringerLINK – časopisy
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer

SpringerLINK – historické archivy
plnotextové archivy vydavatelských řad od Springer

Thieme ElectronicBook Library
elektronické učebnice a atlasy z oblasti medicíny

Web of Science
citační a bibliografická časopisecká databáze

Wiley encyklopedie (ebooks)
plné texty vybraných knih z Wiley InterScience

Wiley Online Library – Journals
plné texty časopisů Wiley+Blackwell

Zentralblatt MATH
matematická abstraktová a recenzní databáze

Zoological Record
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat