Elektronický katalog

Katalog VuFind – katalog.muni.cz

Jak vyhledávat v katalogu?

Jak si rezervovat knihu?

Jak si prodloužit výpůjčky?

Katalog Aleph – aleph.muni.cz

Nevíte jak se přihlásit do katalogu? Jak vyhledávat, orientovat se ve výsledcích hledání, prodlužovat výpůjční lhůty knížek nebo rezervovat publikaci? Odpovědi najdete v našem průvodci elektronickým katalogem.

Signatury

Signatura je číselné nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky na regálu. Signaturu běžně využíváte v situaci, kdy si knihu vyhledáte v katalogu a potřebujete ji najít i fyzicky.

Základem signatury je trojmístné číselné vyjádření oboru. Za číselným vyjádřením oboru následují čtyři první písma příjmení autora nebo názvu knihy (nemá-li autora).

Přehled signatur (příklady):

300SKAL … volný výběr

B-HAYD … beletrie ve volném výběru (suterén či 2. patro)

B-P-ABSE … poezie ve volném výběru (suterén či 2. patro)

B-D-SHAK … drama ve volném výběru (suterén či 2. patro)

B-M-ROWL …. dětská beletrie ve volném výběru (suterén či 2. patro)

U901ZŠ … učebnice (volný výběr)

D901ZŠ5 … didaktika (volný výběr)

SBOR241… sborníky (volný výběr)

DI-1136 … depozitář (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

DII-709 … depozitář (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

I-10155 … depozitář (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

III-2772 … depozitář (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

BP-348 … bakalářské práce (v Archivu MU)

DP-1353 … diplomové práce (v Archivu MU)

VP-422 … vědecké práce (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

A-U306ZŠ … archiv učebnic (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)

S-56 … spisy historické (sklad v suterénu, třeba zadat požadavek)