Knihovny a jejich katalogy

 Digitální knihovny

  • (sbírky digitálních informací = plné texty knih, časopisů, multimediální dokumenty)

Beletrie – plné texty

Odborná literatura

Elektronické časopisy