Časopisy

Ústřední knihovna nabízí české i zahraniční odborné a populárně-naučné časopisy. Jejich přehled najdete zde.

Časopisy najdete v 3. nadzemním podlaží knihovny.

Když chcete zjistit, zda odebíráme Vámi požadovaný časopis, můžete jednoduše použít online katalog ALEPH. Stačí si do pole vyhledávání zadat název časopisu. V katalogu knihovny zvolte Pedagogickou fakultu a v Podrobnějším nastavení vyhledávání v sekci Žánr/forma vyberte možnost časopisy (viz obrázek 1). Pokud byste chtěli zjistit, jaké všechny časopisy celkově odebíráme, můžete do vyhledávacího pole rovnou zadat heslo časopisy.

Viz obrázek 1:

Časopisy

Pokud byste chtěli zjistit, jaké všechny časopisy celkově odebíráme, můžete do vyhledávacího pole rovnou zadat heslo časopisy.Po zadání tlačítka OK se zobrazí záznam časopisu. Zde můžeme zjistit bibliografické údaje časopisu, dostupné roky a místo jeho uložení pod položkou Jednotky-DK. Vyberte si požadovanou fakultu a klikněte na ni.

Viz obrázek 2:

Adiktologie

Po kliknutí na danou fakultu se zobrazí záznam časopisu na dané fakultě. Povšimněte si zejména dostupných let, ročníků a čísel v sekci Popis, dostupnosti v sekci Půjčeno do a místa uložení v položce Sbírka. Časopisy půjčujeme ve dvou režimech – prezenční či absenční, stejně jako knihy. Na regálech jsou absenční časopisy označeny zeleným kolečkem, prezenční červeným.

Viz obrázek 3:

Adiktologie3