Knihy

Knihovní fond Ústřední knihovny vychází ze studijních oborů, které lze na fakultě studovat (pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální pedagogika, filologie a další společenské vědy, přírodní vědy, technika, umění, sport). Knihovna shromažďuje pro studijní účely učebnicový fond základních a středních škol a českou a světovou beletrii.

Máte-li zájem sledovat knižní novinky ve fondu knihovny, můžete je sledovat zde.

Když chcete zjistit, které knihy si u nás můžete půjčit, stačí jednoduše použít online katalog ALEPH. Do pole vyhledávání můžete napsat klíčové slovo, název knihy, jméno autora či další bibliografické údaje. Hned v následujícím poli si můžete zvolit oblast, v níž se dané slovo bude vyhledávat – např. všechna pole, slova z názvových údajů apod. Můžete si rovněž omezit vyhledávání pouze na fakultu, která Vás zajímá. Pokud chcete prohledávat všechny knihovny současně, nechejte výchozí nastavení na Souborný katalog MU.

Vyhledávání si můžete dále podrobněji nastavit na jazyk dokumentu, rok od do, druh dokumentu či jeho žánr/formu.

Viz obrázek 1:

Kniha1

Po potvrzení vyhledávání tlačítkem OK se Vám zobrazí seznam dokumentů odpovídající Vašemu dotazu. Z vygenerovaného seznamu si vyberte požadovanou knihu. Buď můžete kliknout na její název, nebo rovnou na fakultní knihovnu, v níž se kniha nachází (tak vynecháte obrázek 3).

Viz obrázek 2:

Kniha2

Po kliknutí na název knihy se Vám zobrazí bibliografický záznam knihy. Někdy je u knihy dostupná také obálka a její obsah. Případně služba Copy on Demand či e-prezenčka. Místo uložení knihy najdete v položce Jednotky-DK pod konkrétní fakultou.

Viz obrázek 3:

Kniha3

Po rozkliknutí zvolené fakulty se zobrazí jednotky uložené v dané knihovně. Status jednotky může být buď prezenční (kniha je dostupná primárně na místě), nebo měsíční (knihu je možné si půjčit domů na 1 měsíc). Pokud je kniha půjčená, vidíte datum jejího vrácení v sekci Půjčeno do. Pod položkou Sbírka vidíte místo uložení v konkrétní knihovně a pod Signaturou její označení na polici. Čísla ze signatur a obory jsou vypsány z boku daných regálů.

Viz obrázek 4:

Kniha4