O knihovně

Kdo jsme?

  • Vysokoškolská knihovna se siglou BOD 003.
  • Zřizovatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
  • Vedoucí: Mgr. Monika Foltánová
  • Uživatelé knihovny: studenti, učitelé, zaměstnanci MU a odborná veřejnost.
  • Zaměření fondu: vychází ze studijních oborů (pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální pedagogika, filologie a další společenské vědy, přírodní vědy, technika, umění, sport). Knihovna shromažďuje pro studijní účely učebnicový fond základních a středních škol a českou a světovou beletrii.
  • Dlouhodobý záměr

Historie

Ústřední knihovna představuje informační základnu jak pedagogické, tak i tvůrčí vědecké a umělecké činnosti fakulty. Knihovna vznikla v roce 1947 a do dnešní doby prošla řadou změn. V roce 1995 se knihovna přestěhovala do suterénního prostoru fakultní budovy na Poříčí 9. Od roku 1996 se k Ústřední knihovně přičlenil další provoz – knihovna západních jazyků a literatury.

V roce 2012 byla zahájena výstavba Centra výzkumných institutů a doktorandských studií (CVIDOS), jehož součástí je nová knihovna, která byla slavnostně otevřena v září 2014.

Knihovna v prostředí budovy CVIDOS (Poříčí 31a) má čtyři podlaží – suterén, přízemí, první a druhé patro. Hlavní vchod knihovny je umístěn v blízkosti spojovacího krčku s budovou Poříčí 31. Vstup do knihovny se nachází v prvním patře budovy CVIDOS. Před vstupem do knihovny jsou umístěny skříňky, do nichž si uživatelé mohou odložit své věci.

Přímo u vstupu je na stěně instalován informační systém budovy. Do dalších pater knihovny se uživatel dostane přes vnitřní výtah či schodiště. Pro snadnější orientaci jsou jednotlivá patra od sebe barevně odlišena a jsou na nich umístěny tabule informačního systému. Příjemnou atmosféru knihovny vytváří rovněž originální obrazy studentů a absolventů Katedry výtvarné výchovy PdF MU.

Nová a moderní knihovna se snažila maximálně přizpůsobit požadavkům svých uživatelů, kteří zde mají k dispozici mnoho počítačů, specializovaná místa pro skupinové i individuální studium, pohodlné sedačky a křesla pro relaxaci, dostatek světla a prostoru. Zároveň je zde několik moderních učeben, reprografická technika, samoobslužné knižní skenery s integrovaným PC a zařízení pro samoobslužné půjčování a vracení knih (tzv. selfchecky). Snažíme se reagovat také na potřeby uživatelů se specifickými nároky, kteří kromě bezbariérového přístupu mohou rovněž využívat speciální polohovací stoly, u nichž lze přizpůsobit výšku pracovní desky.

Pro část zaměstnanců jsou určeny menší kanceláře přímo v prostorách knihovny, další kanceláře se nacházejí ve 3. podlaží naproti knihovně.