Katederní knihovny

Jednotlivé knihovny jsou spravovány danými katedrami PdF MU. Ústřední knihovna vykonává nákup, zpracování literatury a metodickou pomoc. Výpůjční služby, popř. další informační požadavky zajišťují odpovědní pracovníci kateder.

Seznam katederních knihoven

Centrum evropských studií (při Katedře občanské výchovy)
Poříčí 31, 3. patro
Odpovědný knihovník: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Tel.: 549 49 4053

Knihovna Katedry francouzského jazyka a literatury
Poříčí 9, 2. patro
Odpovědný knihovník: Mgr. Václava Bakešová, PhD.
Tel.: 549 49 3118

Interní metodické pokyny pro katederní knihovny: