Nákup nových knih

Chcete v knihovně nějakou odbornou knihu, která zde ještě není? Napište nám své tipy! Podívejte se však prosím vždy napřed do našeho katalogu, zda daný titul již nemáme ve fondu.

Výzva se týká zakoupení titulů do fondu knihovny (hradí knihovna) i pro účely dlouhodobé výpůjčky (hradí si katedry z vlastních prostředků).

Nově připravované tituly je možné doporučovat také přes aplikaci Ohlášené knihy.

Po zadání požadavku bude ihned zjištěna cena a dostupnost knih. Po kontrole duplicity budou knihy objednány do fondu ÚK. U zahraničních knih je možná dodací lhůta i 3-4 týdny. Pokud by nebylo možné požadovanou knihu sehnat, bude v co nejkratší době podána informace zadavateli požadavku.

Nové knihy pro vyučující z prostředků kateder nebo grantů budou po zpracování připraveny u výpůjčního pultu knihovny (2. podlaží) na konkrétní jméno učitele. Vyučující bude vyzván e-mailem, aby si připravenou literaturu vyzvedl. Standardně je dlouhodobá výpůjčka nastavena na 3 roky a poté by měla být vrácena zpět do ÚK (je možné ji však po domluvě krátkodobě prodloužit).

Každý vyučující se při výpůjčce také zavazuje zapůjčit krátkodobě tituly z jeho dlouhodobých výpůjček pro potřeby meziknihovní výpůjční služby a čtenářů ÚK.

Dotazy související s nákupem nových knih vyřizuje v ÚK oddělení akvizice, e-mail: akvizice@ped.muni.cz, tel. 549 49 3982.

Metodický list k nákupu nové literatury

Na základě racionalizačního opatření k efektivnějšímu využívání rozpočtu PdF MU v oblasti nákupu knih, schváleného kolegiem děkana dne 15. 2. 1999, dochází ke změně v nákupu a ukládání nových knih. Od 1. 4. 1999 jsou veškeré nově nakoupené knihy (i z katederních a grantových prostředků) majetkem Ústřední knihovny PdF MU (dále ÚK), která je také bude obhospodařovat dle platných vnitřních předpisů PdF MU (Knihovní řád). Členové kateder a institutů mají právo si knihy zakoupené z katederních prostředků nebo z grantů vypůjčit na dlouhodobou výpůjčku.