Rozdělení knihovny

Ústřední knihovnu PdF MU tvoří čtyři podlaží s rozdílným fondem ve volném výběru. Uspořádání fondu do volného výběru vychází ze systematické klasifikace podle oborů.

Knihovnu najdete v budově CVIDOS na Poříčí 31a.

Stavění knihovního fondu