3. NP

Charakteristika

Žluto-modré patro je věnováno jazykům a jejich výuce. Zájemci zde najdou odborné publikace i beletrii v anglickém, německém, francouzském, ruském, popřípadě dalším jazyce.

Kromě cizojazyčné literatury je na tomto patře k dispozici také denní tisk a časopisy. Ke čtení denního tisku, časopisů i další literatury mohou uživatelé knihovny využít pohodlné posezení v klidové zóně patra.

V blízkosti odpočinkové zóny najdete prostor vyhrazený pro nakladatelské domy – Host, B4U Publishing a Barrister & Principal, Lipka. Novinky těchto nakladatelství jsou k dispozici uživatelům knihovny.

Vybavení

  • 1 selfcheck
  • 1 knižní skener
  • kopírovací zařízení (obě černobílá)
  • 47 studijních míst
  • 13 PC
  • 2 poslechové kabiny
  • 1 skupinová pracovna

Vstup do fotogalerie