1. NP

Charakteristika

1. podlaží je laděno do zeleno hnědé kombinace barev. Nachází se zde fond složený z všeobecných oborů, filozofie, náboženství, psychologie, obecné i speciální pedagogiky, společenských věd, přírodních věd, matematiky, užitých věd a lékařství.

Vybavení

  • 1 selfcheck
  • 1 knižní skener
  • 2 kopírovací zařízení (1 barevné, 1 černobílé)
  • 47 studijních míst
  • 13 PC
  • 2 poslechové kabiny
  • 1 skupinová pracovna

Vstup do fotogalerie