Praktické informace

Co dělat, když chci vědět:

Jak se stát čtenářem knihovny?

  • potřebujete kartu ISIC, studenta CŽV nebo absolventa, případně zaměstnaneckou kartu
  • registruje se už pouze elektronicky, a to odkliknutím souhlasu na adrese: https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska. Nebo dle následujícího postupu: inet.muni.cz (přihlášení pomocí UČA a primárního hesla) – Interní informační zdroje – Licencované elektronické informační zdroje na MU – Souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb MU.
  • je třeba se seznámit s knihovním systémem Aleph pro vyhledávání knih, skript, učebnic, časopisů a podmínkami pro půjčování dokumentů (viz provozní řád)
  • po registraci můžete využívat všech knihoven MU

Kdo se může stát čtenářem?

  • zaměstnanec nebo student MU
  • veřejnost (čtenář zaplatí poplatek 200 Kč/rok a je mu vystavena průkazka externího čtenáře)

Kde najdu knihovnu a informace o knihovně?

Knihovnu najdete v budově CVIDOS na Poříčí 31a (za budovou PdF MU na Poříčí 31). Vstup do knihovny se nachází ve 2. podlaží, kde je rovněž výpůjční pult a referenční knihovníci. Informace o knihovně najdete zde na webu či na našem Facebooku.

Jaká je otevírací doba knihovny?

Otevírací dobu knihovny a další informace o knihovně lze získat zde na webu, na Facebooku, na vstupních dveřích do knihovny či na knihovních vizitkách.

Jaké služby knihovny mohu využívat?

Jaké dokumenty v knihovně naleznu?

Ve fondu knihovny najdete skripta, učebnice, odborné monografie, beletrii, denní tiskčasopisy, CD, DVDaudioknihy, vědecké práce, anglické a německé jazykové učebnice, beletrii, kazety.

Knihy označené červeným puntíkem jsou dostupné pouze prezenčně (ke studiu v knihovně, popřípadě je možné si je půjčit 1 hodinu před koncem otevírací doby knihovny do následujícího dne kdy má knihovna otevřeno do 10 hodin). Ostatní knihy se půjčují absenčně (mimo knihovnu) na 30 dní (pokud na knihu nebude vytvořena rezervace, je možné ji dvakrát prodloužit).

Jak zjistím, kde je kniha umístěna a co potřebuji znát pro její vypůjčení?

V knihovním katalogu lze nalézt u dokumentů různé lokace (umístění – pole Sbírka) a signaturu:

ÚK-suterén – beletrie v českém jazyce, signatury B, B-D, B-M, B-P (knihy se nachází ve volném výběru, uživatelům jsou k dispozici absenčně)

ÚK-depozitář  – signatury I, III, A-U, AIII-U, S, VP, DI, DII (knihy se nachází ve skladu knihovny, půjčení je možné po vznesení požadavku přes rezervační systém Alephu)

ÚK-1. podlaží – signatury 000-600 (knihy se nachází ve volném výběru)

ÚK-2. podlaží – signatury 700-819, 900 (knihy se nachází ve volném výběru)

ÚK-3. podlaží – cizojazyčné knihy, signatury 800, 820-890, B, B-D, B-M, B-F, B-P, B-R (knihy se nachází ve volném výběru)

Jaké možnosti poskytuje katalog?

V současnosti máme katalogy dva. Novější VuFind je dostupný z http://katalog.muni.cz. Nabízí základní i pokročilé možnosti vyhledávání, dotaz lze zpřesňovat pomocí nabízených skupin. Velmi jednoduchá práce se čtenářským kontem, kde lze prodlužovat výpůjčky, rezervovat knihy nebo si vytvářet vlastní seznamy.

Starší Aleph je přístupný z adresy http://aleph.muni.cz. V katalogu lze vyhledávat podle různých kritérií (název díla, autor, předmětové heslo, signatury,…), prohlížet rejstříky (názvové, autorské,…), ukládat výsledky vyhledávání, prodlužovat, rezervovat knihy, prohlížet novinky v knihovnách MU.

K některým úkonům je potřeba přihlášení do katalogu, viz Čtenářské konto v odstavci Jak si prodloužit a rezervovat knihu – návody pro práci s katalogem Aleph najdete na webu knihovny, na letácích v knihovně nebo vám pomohou zaměstnanci knihovny.

Jak si prodloužit nebo rezervovat knihu?

Absenční výpůjčky se půjčují na 30 dní s možností dvojího prodloužení, pokud kniha není rezervovaná.

Knihy označené červeným puntíkem jsou k dispozici pouze prezenčně, lze je zapůjčit 1 hodinu před koncem otevírací doby knihovny do následujícího pracovního dne do 10 hodin.

Rezervovat knihu lze v případě, že jsou všechny výtisky od jednoho titulu vypůjčené. Rezervovaná kniha je v knihovně připravena k vyzvednutí po dobu jednoho týdne a čtenář je vyrozuměn emailem. Pokud si ji nevyzvedne, je kniha postoupena dalšímu čtenáři ve „frontě“ rezervací.

Prodlužovat, rezervovat, sledovat poplatky z prodlení je možné z tzv. ČTENÁŘSKÉHO KONTA, ke kterému se lze přihlásit pomocí čísla UČO a primárního hesla.

Jaké jsou pokuty z prodlení?

Pokuta za prodlení vrácení absenční knihy činí 5 Kč/kniha/den.
Pokuta za prodlení vrácení prezenčních knih činí 10 Kč/kniha/HODINA!

Existuje několik možností, jak poplatky uhradit.

  1. Přes SUPO. Aktivaci SUPO účtu (potvrzení souhlasu s podmínkami) provedete na https://inet.muni.cz/app/supo/info. Hotovost lze na SUPO účet jednoduše nahrát přes platební kartu. Je nutné kontaktovat nás na vypujcky@ped.muni.cz, abychom věděli, že poplatek v knihovně chcete uhradit.
  2. V hotovosti je možné uhradit poplatek v knihovně (nyní přes okénko). Aktuální otevírací dobu najdete na https://katedry.ped.muni.cz/knihovna/oteviraci-doba.
  3. Pro uživatele, kteří již ukončili studium, je možné vystavit fakturu, pro aktivní studenty vystavujeme fakturu pouze na poplatek vyšší než 100 Kč. Na základě zaslání požadavku na vypujcky@ped.muni.cz  fakturu vystavíme a zašleme na Váš e-mail.

Jak si objednám knihu ze skladu?

Požadavky na knihy z depozitáře (publikace se statusem měsíční sklad) je možné vytvořit přes konto v knihovním katalogu (stejný postup jako u rezervace knih) nebo u výpůjčního pultu. Rezervace budou k dispozici do 60 minut od jejich zadání. Zadané rezervace po 17. hodině budou připravené následující den u výpůjčního pultu.

Jak získám knihy, které nejsou v knihovnách v Brně?

Knihy jsou dostupné prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (na území ČR) nebo prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby (mimo území ČR). Zajišťuje Mgr. Eva Honková (tel. 549 49 1668).

Jak se dostanu k vysokoškolských pracím?

Od roku 2006 jsou plné texty vysokoškolských prací i s posudky uloženy v Informačním systému MU.

Starší práce jsou umístěny v archivu MU. Ve skladu knihovny jsou uloženy vědecké práce z let 1997-2007. Práce jsou k nahlédnutí pouze prezenčně.

Kde se dozvím, jaké elektronické zdroje jsou na MU dostupné?

Podrobné informace o dostupných elektronických informačních zdrojích (EIZ) na MU naleznete na stránce https://it.muni.cz/sluzby/ezdrojePřístup k EIZ je možný pomocí počítače nebo mobilního zařízení, které je připojeno k internetu přes WiFi síť MU, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu.