Akademičtí pracovníci

Vyučující, doktorandi i zaměstnanci PdF MU mohou kromě využívání klasických služeb také doporučovat knihy k nákupu pro sebe nebo pro studenty. Lze využít tyto cesty:

  • ohlášené knihy – odběr připravovaných knižních novinek a jejich objednání či doporučení ke koupi,
  • dlouhodobé výpůjčky – publikace hrazené z rozpočtu katedry či z grantu, standardně půjčované na 1 rok.

Přinášíme Vám také přehled publikační činnosti a informace ohledně citačních rejstříků.