Citační rejstříky

Citační rejstříky jsou jedinečným nástrojem pro sledování stavu poznání a výzkumu ve světě. V každém záznamu je přesně popsán zdroj článku, počet článků, které v něm jsou citovány a také počet článků, které citovaly tento článek. Součástí většiny záznamů bývá i anglicky psaný abstrakt.

Co všechno lze pomocí citačních rejstříků zjistit?

  • citovanost jednotlivých článků,
  • citovanost jednotlivých autorů,
  • významnost jednotlivých vědeckých časopisů na základě citační analýzy apod.

Web of science

Nejvýznamnější je v tomto ohledu Web of Science, který nabízí celkem tři citační databáze:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – od r. 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) – od r. 1977
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – od r. 1977

Doplňkem k Web of Science je pak Journal Citation Reports. Jedná se o databázi poskytující informace o časopisech s impakt faktorem.