Dlouhodobé výpůjčky

Akademičtí pracovníci PdF MU mají k dispozici tzv. dlouhodobé výpůjčky.  Nejčastěji se jedná o dokumenty určené pro výuku, bádání a literaturu nutnou k výkonu povolání, literaturu pořízenou z grantů nebo z prostředků katedry.

Standardně je dlouhodobá výpůjčka nastavena na 3 roky a poté by měla být vrácena zpět do ÚK (je možné ji však po domluvě krátkodobě prodloužit).

Každý vyučující se při výpůjčce také zavazuje zapůjčit krátkodobě tituly z jeho dlouhodobých výpůjček pro potřeby meziknihovní výpůjční služby a čtenářů ÚK. Nejpozději v okamžiku ukončení pracovního poměru musí být publikace vráceny knihovně.

Jak postupovat

  • Literaturu lze objednávat přes objednávkové formuláře zde.  Pokud si z uvedené zakázky přejete zakoupit publikace i do knihovny, zaznamenejte to prosím v poli “počet kusů” (např. 1 + 1 ks do knihovny). V případě dotazů se neváhejte obrátit na oddělení akvizice (e-mail: akvizice@ped.muni.cz, tel.: 549 49 3982).
  • Pokud jste si literaturu nakoupili sami, je potřeba donést ji na oddělení akvizice a zpracování fondu spolu s paragony či fakturou a zapsaným číslem zakázky, ze které bude literatura uhrazena.
  • Poté, co kniha projde jmenným a věcným zpracováním, je zapůjčena na jeden rok příslušné osobě. Ta je pak e-mailem kontaktována, aby si knihy přišla vyzvednout k výpůjčnímu pultu.

Publikace jsou předávány proti podpisu, pracovník se mj. zavazuje, že knihy v případě potřeby uvolní pro krátkodobé prezenční studium čtenářům ÚK nebo pro účely meziknihovní výpůjční služby. Povinností každého vyučujícího či doktoranda je jednou ročně provést revizi zapůjčených publikací a případné nepoužívané publikace vrátit do knihovny.

Uživatelé knihovny, kteří si chtějí knihy na dlouhodobých výpůjčkách u vyučujících zapůjčit, kontaktují pracovníka knihovny. Jakmile vyučující knihu poskytne, uživatel knihovny si ji může vyzvednout u výpůjčního pultu, kam ji následně také vrátí.