Dlouhodobé výpůjčky

Akademičtí pracovníci PdF MU mají k dispozici tzv. dlouhodobé výpůjčky.  Jedná se o dokumenty zapůjčené uživateli „na dobu neurčitou“ –  standartně jsou však publikace půjčovány na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Nejčastěji se jedná o dokumenty určené pro výuku, bádání a literaturu nutnou k výkonu povolání, literaturu pořízenou z grantů nebo z prostředků katedry. Nejpozději v okamžiku ukončení pracovního poměru musí být publikace vráceny knihovně.

Jak postupovat

  • Literaturu lze objednávat v oddělení akvizice u Jitky Mrskošové (549 49 3982). Vyplněné objednávkové formuláře zašlete e-mailem nebo doneste do kanceláře akvizice a zpracování fondu.
  • Pokud jste si literaturu nakoupili sami, je potřeba donést ji na oddělení akvizice a zpracování fondu spolu s paragony či fakturou a zapsaným číslem zakázky, ze které bude literatura uhrazena.
  • Poté, co kniha projde jmenným a věcným zpracováním, je zapůjčena na jeden rok příslušné osobě. Ta je pak e-mailem kontaktována, aby si knihy přišla vyzvednout.

Publikace jsou předávány proti podpisu, pracovník se mj. zavazuje, že knihy v případě potřeby uvolní pro krátkodobé prezenční studium čtenářům ÚK nebo pro účely meziknihovní výpůjční služby. Povinností každého vyučujícího či doktoranda je jednou ročně provést revizi zapůjčených publikací a případné nepoužívané publikace vrátit do knihovny.

Studenti, kteří si chtějí knihy, které jsou na dlouhodobých výpůjčkách u vyučujících zapůjčit, se obrácí na vyučující s žádostí sami. V knihovně může být studentům poskytnuta informace, který vyučující u sebe danou knihu má.