Vědecké identifikátory

Vědecké identifikátory jsou unikátní číselné či alfanumerické kódy, které umožňují jednoznačně propojit identitu konkrétního vědce s výsledky jeho vědecké práce. Stává se například, že vědec je v různých systémech typu Web of Science, Scopus atd. zapsán různými variantami jména (typicky např. Novák, Novak), což komplikuje dohledání jeho prací. Cílem je tedy zpřehlednit identifikaci autorů a usnadnit analýzu publikační činnosti.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je nezávislý mezinárodní jedinečný identifikátor výzkumníka.

Formát: 0000-0001-2345-6789 nebo http://orcid.org/0000-0001-2345-6789.

Autoři MU mají od 10. 5. 2021 doporučeno zřídit si ORCID a následně jej spravovat (bez aktualizace nedává založení ORCID smysl). Povinností je pak dle pokynu MU evidovat ORCID v aplikaci „Osobní identifikátory“ v agendě Publikace v IS MU.

Návod k vytvoření ORCID – před vytvořením se přesvědčte, že ORCID nemáte již vytvořen zadáním svého jména na webu https://orcid.org.
Návod k propojení ORCID s ResearcherID (WoS) a Scopus
Návod k vytvoření a používání ORCID a Researcher ID

Researcher ID

Researcher ID je identifikátor společnosti Clarivate Analytics, producenta Web of Science. Je součástí nástroje Publons. Podmínkou přidělení ID je mít alespoň jednu publikaci zařazenou ve WoS.

Formát: ABC-1234-2020, starší varianta A-1234-1999.

Návod k vytvoření a používání ORCID a Researcher ID

Scopus Author Identifier

Scopus Author ID je identifikátor spojený s databází Scopus a uvádí se ve formátu: 12345678900.

Identifikátor je automaticky přidělen každému autorovi, který má v této databázi zařazené publikace. Může se stát, že se jméno autora nepropojí s afilací, pak může být autorovi přidělěno několik různých identifikátorů. Pak je vhodné požádat o sjednocení pod jeden ID prostřednictvím Support Center.

Podpora: Petra Hromádková, hromadkova@ped.muni.cz